Karácsonyi színdarabok

Karácsonyi misztériumjáték

/ a színen Heródes udvari tanácsosaival /

HERÓDES: Uraim, a kockát elvetettem. Antonius mellé álltam. Őt támogatom, s bízom abban, hogy rövidesen köszönthetem, mint a birodalom császárát. Ti mit gondoltok?

ARISZTOBULUSZ: Meglepetésekkel is kell számolnunk!

Karácsonyi Misztériumjáték - Csiszér Albert

Tiszti szolga: /rendezgetve/ Jobb kicsi gazdának lenni, mint nagy urak szolgájának. Abban a reményben szegődtem a prokonzul szolgálatába, hogy idővel emelkedni fogok, de úgy látszik nem jó csillagzat alatt születtem, nem kedvelnek engem az istenek. Pedig gyalog mentem el Rómába s Janus templomában imádkoztam abban a reményben, hogy a harcok istene rámtekint. Apollo templomában a tömjénnel sem fösvénykedtem, bőségesen hintettem a parázzsal tele serpenyőbe és semmi változást sem hozott életembe. Mióta itt élünk urammal a keleti végeken, már bele is nyugodnék soromba, de egy gondolat nem hagy békén: hátha eddig nem is az igazi isten előtt áldoztam! Hátha a zsidók Istene az, aki nekem is hozna valami jót! Egy jó hivatalt például, hisz érzek magamban annyi kurázsit, hogy egy ilyen provincia kormányzását ellássam, mint ez a Judea./ Prokonzul jön tiszti karával, a szolga tisztelettel fogadja/
QUIRINIUS:/ a szolgához/ Minden rendben?
TISZTI SZOLGA: Rendben, uram.A szolgálattevők megkapták a napi parancsot. Csupán fiaddal vannak gondjaim.
QUIRINIUS: Ugyan, mond már mi a kifogásod?
TISZTI SZOLGA: Nehezen indul a napi feladatok végzésére.
QUIRINIUS:Van eszköz a kezedben s élj vele.
TISZTI SZOLGA: Tudom uram, de azt is tudom, hogy én rabszolga vagyok.
QUIRINIUS: Na és félsz, hogy majd egykor ha urad lesz, visszaadja azt amit tőled elviselt?

Karácsonyi versek

A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár – a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.Közzétették a szegedi piaristák.

Ezen a szent éjszakán…

letöltöm
ÉNEK: Harmatozzatok, égi magasok (DU 3) (ezalatt bejön Anna és Mária)
MÁRIA: Drága Jó anyám, te arra tanítottál, hogy szeressem az Istent. Taníts engem ismét, beszélj újra Istenünkről.
ANNA: Leányom, azért kell Istent teljes szívünkből szeretnünk, mert ő is nagyon szeret minket. Sokan nem is gondolnak rá. Parancsait nem tartják meg, sőt, sokan káromolják is őt.
MÁRIA: Miért is vannak ilyen rossz emberek?!

A pásztorok éjszakája

letöltöm
I. JELENET
1. pásztor: Hej, micsoda cudar idő! Fogvacogtató a hideg. És a szél úgy fú, mintha legalábbis az Öreg heggyel akarna birokra kelni.
2. pásztor: Nekem biz' még a kucsmám is a fejemre fagyott!
Öreg: Hagyd el, fiam! Pásztorember sokat tűr, keveset panaszkodik! Hanem most már telepedjünk a tűz köré, nehogy beléd fagyjon még a lehelet is.
Máté: Adjon Isten!
Öreg: Teneked is! Látom, Máté fiam, legény őrzője voltál a tűznek.

DICSŐSÉG ISTENNEK ÉS BÉKESSÉG EMBERNEK!

letöltöm
A mennyországban.
(Asztal, két szék van a játszótéren. Az asztal mellett ruha halmaz. Márton bácsi és Böske néni térden állnak és némán imádkoznak. Amíg imádkoznak, lágy kórus, ének hallatszik: Adeste fideles. Az ének egészen elhalkul, mire kopogtatás hallatszik és egy angyal lép be.)
Angyal: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Márton bácsi, Böske néni! Hogy megy a munka? Hogy érzik magukat a mennyországban?

Zenés karácsonyi misztériumjáték

letöltöm
Karácsonyfa alatt a család (Apa, Anya, három gyermek) betlehemet állít. A jászol készítésénél tartanak. Halk karácsonyi zene megy kazettofonról, vagy orgonakísérettel.
Anya: Na, gyerekek, lássam, ki mennyi szalmaszálat gyűjtött adventben a kis Jézus jászlába. Emlékeztek, a pap bácsi is kihirdette a templomban: minden jótett egy szalmaszál, amelyet a kis Jézus jászlába teszünk, hogy ne a kemény deszkára feküdjön, amikor megszületik.
Gyerek 1. Én huszonöt szálat gyűjtöttem!
Gyerek 2. Én harmincat!
Gyerek 3. Én nem tudtam sokat gyűjteni, mert még kicsi vagyok. De ki a kis Jézus? Mit keres a jászolban? Ki az a bácsi és az a néni a jászol mellett?
Apa (énekli): Kisfiam, ülj ide mellém… (a gyermekek köréje gyűlnek és figyelnek)
Apa: Valamikor régen az ember Istennel élt, és nagyon boldog volt. De egyszer nem fogadott szót Istennek, és többet nem élhetett vele. Sokat kellett szenvednie, és sötétség borította be lelkét. De Isten megígérte, hogy küldeni fog valakit, aki világosságot gyújt majd neki, és boldoggá fogja tenni.
Ének: Sötét fenn az ég…

Pásztorjáték a Tv mellől

letöltöm
(3 gyerek ül a Tv előtt - mindegyik más csatornát akar nézni)
1. Gyerek: Ne, ne ezt nézzük-(kikapja a 2. gyerek kezéből a távirányítót)-ez a sorozat sokkal jobb.
3. Gyerek: (1 gyerek kezéből kiveszi a távirányítót) Add ide! Én a mesét akarom nézni a 26-os csatornán!
2. Gyerek: Az nagyon unalmas csatorna, inkább nézzük a 32-est.
(a gyerekek veszekednek, az a apuka a napi sajtót olvassa, az édesanya tesz-vesz a szobában)
(Hirtelen áramszünet-fények le-)

KIS KARÁCSONYI MISZTÉRIUMJÁTÉK

letöltöm
József és Mária szállást keresnek. József barna palástban, hosszú bottal, Mária fehér ruhában kék fátyollal. Ének: Harmatozzatok… SzVU 2.
JÓZSEF:
Rám bízta az Úr Jézust és Máriát.
Az Isten anyját s az Isten fiát…
S én, József, az ács, szegény kézműves,
Kétezer éve szállást keresek…
Kopogok szívek záros ajtaján.
Karácsonyestén megnyitják talán…
De a legtöbb szív zsúfolt szüntelen,
Mint valamikor régen Betlehem…

Oldalak

Subscribe to Karácsonyi színdarabok